Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Интернет и мобилни сервиси и апликации (ИМСА)

Интернет и мобилни сервиси и апликации (ИМСА)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Интернет и мобилни сервиси и апликации


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Напредни апликации за мобилни уреди

3+0+0+3

6

2.

Напредни веб технологии и сервиси

3+0+0+3

6

3.

Напредни стандарди за складирање и обработка на податоци

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на интернет и мобилни сервиси и апликации

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус Интернет и мобилни сервиси и апликации


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Експериментални и развојни платформи за ИКТ системи

3+0+0+3

6

2.

ИКТ решенија за паметно општество

3+0+0+3

6

3.

Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации

3+0+0+3

6

4.

Интелигентни информациони системи и големи податочни множества

3+0+0+3

6

5.

Квантни комуникации и квантни пресметки

3+0+0+3

6

6.

Когнитивно пресметување во ИКТ

3+0+0+3

6

7.

Наменски процесори

3+0+0+3

6

8.

Напредни интернет технологии

3+0+0+3

6

9.

Напредни концепти на виртуелизација

3+0+0+3

6

10.

Напредни техники за обработка на комуникациски податоци во мобилни и безжични мрежи

3+0+0+3

6

11.

Обработка на сензорски податоци во Интернет на нешта

3+0+0+3

6

12.

Позиционирање и технологии за мобилност

3+0+0+3

6

13.

Проектирање на паметни уреди за Интернет на нешта

3+0+0+3

6

14.

Системи за дигитални трансакции

3+0+0+3

6

15.

Софтверски дефинирани мрежи

3+0+0+3

6

16.

Стандарди и протоколи за Интернет на нешта

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на интернет и мобилни сервиси и апликации

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4