Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (ЕСОР)

Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (ЕСОР)

 Наслов   тип 
Енергија и ефикасност за одржлива иднина Страна
Автоматизација на згради Страна
Био-ефекти на електричната енергија Страна
Еко – ефикасност и почисто производство Страна
Еколошки и енергетски ефикасни технологии за производство на електрична енергија Страна
Електрични и хибридни возила Страна
Електромагнетни влијанија Страна
Електромагнетни полиња во околината и нивно мерење Страна
Електромагнетно моделирање Страна
Енергетска ефикасност во ЕМП Страна
Енергетска ефикасност на електротермиски постројки Страна
Енергетски ефикасни електрични машини и трансформатори Страна
Енергетски ефикасно омрежување Страна
Енергетски одржлив развој Страна
Енергија и климатски промени Страна
Заштеда на електрична енергија во домаќинствата и стопанството Страна
ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој 2 Страна
Истражувачки проект од областа на Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој Страна
Материјали за складирање и конверзија на енергија Страна
Мониторинг на животна и работна средина Страна
Регулатива во областа на животната средина Страна
Управување на ЕЕУ и можности за подобрување на енергетската ефикасност Страна
14 - Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (14-ЕСОР) Страна