Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (ЕСОР)

Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (ЕСОР)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Енергија и ефикасност за одржлива иднина

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

4.

Изборен предмет 4

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Автоматизација на згради

3+0+0+3

6

2.

Био-ефекти на електричната енергија

3+0+0+3

6

3.

Еко – ефикасност и почисто производство

3+0+0+3

6

4.

Еколошки и енергетски ефикасни технологии за производство на електрична енергија

3+0+0+3

6

5.

Електрични и хибридни возила

3+0+0+3

6

6.

Електромагнетни влијанија

3+0+0+3

6

7.

Електромагнетни полиња во околината и нивно мерење

3+0+0+3

6

8.

Електромагнетно моделирање

3+0+0+3

6

9.

Енергетска ефикасност во електромоторни погони

3+0+0+3

6

10.

Енергетска ефикасност на електротермиски постројки

3+0+0+3

6

11.

Енергетски ефикасни електрични машини и трансформатори

3+0+0+3

6

12.

Енергетски ефикасно омрежување

3+0+0+3

6

13.

Енергетски одржлив развој

3+0+0+3

6

14.

Енергија и климатски промени

3+0+0+3

6

15.

Заштеда на електрична енергија во домаќинствата и стопанството

3+0+0+3

6

16.

ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој 2

3+0+0+3

6

17.

Материјали за складирање и конверзија на енергија

3+0+0+3

6

18.

Мониторинг на животна и работна средина

3+0+0+3

6

19.

Регулатива во областа на животната средина

3+0+0+3

6

20.

Управување на ЕЕУ и можности за подобрување на енергетската ефикасност

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4