Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Дигитално процесирање на сигнали (ДПС)

Дигитално процесирање на сигнали (ДПС)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Дигитално процесирање на сигнали


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Напредни техники за дигитално процесирање на сигнали

3+0+0+3

6

2.

DSP микроконтролери за реално време

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на дигитално процесирање на сигнали

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Дигитално процесирање на сигнали


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Биометрика и видео набљудување

3+0+0+3

6

2.

Дигитално процесирање на аудио

3+0+0+3

6

3.

Машински вид

3+0+0+3

6

4.

Процесирање и анализа на биомедицински сигнали

3+0+0+3

6

5.

Процесирање и анализа на слика

3+0+0+3

6

6.

Процесирање на биомедицински слики

3+0+0+3

6

7.

Сензори, сигнали и системи за аквизиција на податоци

3+0+0+3

6

8.

Сигурност во мултимедија

3+0+0+3

6

9.

Статистичко процесирање на сигналите и статистичко учење

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на дигитално процесирање на сигнали

0+0+0+6

6

2.

Иновациски менаџмент

2+0+0+2

4

3.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4