Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Безжични системи, сервиси и апликации (БССА)

Безжични системи, сервиси и апликации (БССА)

 Наслов   тип 
Безжични и мобилни системи и сервиси Страна
Енергетски ефикасни безжични системи Страна
Модерни безжични комуникации Страна
Безжични мултимедиски мрежи Страна
Безжични системи од следна генерација: технологии, апликации и примена на машинско учење Страна
Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги Страна
Дизајн на телекомуникациски мрежи Страна
Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации Страна
Конвексна оптимизација со примена Страна
Кооперативни комуникации Страна
Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси Страна
Наномрежи Страна
Напредни телекомуникациски мрежи Страна
Позиционирање и технологии за мобилност Страна
Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации Страна
Реконфигурабилни мрежи Страна
Симулација на телекомуникациски системи Страна
Следна генерација оптички мрежи Страна
Стандарди и регулатива за радиофреквенциски спектар Страна
Статистичко процесирање на сигналите и статистичко учење Страна
Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации Страна
Телекомуникациски протоколен инженеринг Страна
Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање Страна
Теорија на информации Страна
Теорија на кодирање и сигурносни комуникации Страна
Техники на истражувањe во телекомуникациите Страна
Истражувачки проект од областа на Безжични системи, сервиси и апликации Страна
11 - Безжични системи, сервиси и апликации (11-БССА) Страна