Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Автоматика, роботика и системско инженерство (АРСИ)

Автоматика, роботика и системско инженерство (АРСИ)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Автоматика, роботика и системско инженерство


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

 

Програмата нема задолжителни предмети

 

 

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

4.

Изборен предмет 4

3+0+0+3

6

5.

Изборен предмет 5

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на автоматика, роботика и системско инженерство

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Автоматика, роботика и системско инженерство


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Современи мехатронички системи

3+0+0+3

6

2.

Напредни ПЛУ интегрирани системи за автоматизација

3+0+0+3

6

3.

Вмрежени системи за управување и управување во реално време

3+0+0+3

6

4.

Компјутациона интелигенција

3+0+0+3

6

5.

ПИД управувачи: теорија, проектирање и нагодување

3+0+0+3

6

6.

Превклучувачки динамички системи

3+0+0+3

6

7.

Идентификација и естимација

3+0+0+3

6

8.

Интелигентно управување во современата роботика

3+0+0+3

6

9.

Вештачка интелигенција

3+0+0+3

6

10.

Мобилна роботика

3+0+0+3

6

11.

Управување со предвидување базирано на модел

3+0+0+3

6

12.

Проектирање на управувачки системи и изработка на техничка документација

3+0+0+3

6

13.

Индустриски интернет на нешта

3+0+0+3

6

14.

Оптимално и робустно управување

3+0+0+3

6

15.

Применети дискретно-настански системи

3+0+0+3

6

16.

Специјални електрични машини и нивно управување

3+0+0+3

6

17.

Современи микроконтролери за вградливи системи

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на автоматика, роботика и системско инженерство

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4