Лични алати
Пријави се

Управување со предвидување базирано на модел

Предмет: Управување со предвидување базирано на модел

Код: ФЕИТ01018

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Д-р Горан Стојановски

Содржина на предметната програма: Вовед во напредните концепти на управување во процесната индустрија. Осврт на карактеристиките на индустриските процеси кои се клучни во управувањето базирано на модел. Презентирање на основната идеја за управување базирано на модел; математичка презентација и практична реализација. Проектирање на управувачи за тестен систем во програмски јазик по избор.

Литература:

  1. E.F. Camacho, C. Bordons, Model Predictive Control, Springer, 1999.
  2. Paul Serban Agachi, Zoltn K. Nagy, Mircea Vasile Cristea, and Arpad Imre-Lucaci, Model Based Control, Wiley-VCH, 2006.
  3. W.H. Kwon and S. Han, Receding Horizon Control, Springer, 2005.