Лични алати
Пријави се

Фотографија

Предмет: Фотографија

Код: ФЕИТ00029

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: вон. проф. м-р Горан Трпчевски

Содржина на предметната програма: Појава, развој и дифузија на фотографијата. Истражување на медумот. Унапредување на техниката. Пикторијализам во фотографијата. Воена фотографија, документарниот карактер и плурализам на интереси. Дигитални фотоапарати. Основи на директната дигитализација. Споредба со аналогната - хемиска фотографија. Светлото во фотографското обликување. Компјутерска обработка на дигиталната слика. Студиска фотографија како сегмент од делувањето на снимателот или како комплетно професионално определување. Жанрови во фотографијата. Фотографска репродукција. Фотографски решенија на оглас, реклама, насловна страница од ревија, или страници на каталог.

Литература:

  1. Хелмут и Алисон Гренсхајм , “Фотографија сажета историја “, Југославија, Београд, 1973
  2. Драгољуб Кажиќ, “Елементарна техника фотографије”, Универзитет уметности, Београд, 1987
  3. Владимир Плавевски, “Фотографија”
  4. Герт Кошофер-Хајнц Ведевард, “Сувремени фото приручник”, Младинска књига, Љубљана, 1990
  5. “Focal Encyclopedia of Photography, Fourth Edition: Digital Imaging, Theory and Applications, History, and Science”, Focal Press, Oxford, 2007