Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) НОВИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 18-Енергетска електроника (18-ЕНЕЛ) Истражувачки проект од областа на енергетската електроника

Истражувачки проект од областа на енергетската електроника

Предмет: Истражувачки проект од областа на енергетската електроника

Код: ФЕИТ18

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: сите наставници

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа. Избор и проучување на релевантна литература за истражувањето. Поставување на предмет, методи и цели на истражувањето. Дефинирање на методите на истражување. Собирање и обработка на податоци. Поставување на експеримент. Поставување на симулациска или лабораториска околина. Подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

  1. E. Bright Wilson Jr., “An Introduction to Scientific Research”, Dover Publications, 1991
  2. месечно научно списание, “IEEE Transactions on Power Electronics”, IEEE, USA, од 1985 до денес
  3. научни трудови, списанија и конференции од Енергетска електроника