Лични алати
Пријави се

Енергетски електронски елементи

Предмет: Енергетски електронски елементи

Код: ФЕИТ05008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Катерина Ралева

Содржина на предметната програма: Трендови во развојот на енергетските електронски елементи. Нови енергетски полупроводнички елементи и интегрирани компоненти: (1) биполарен транзистор со изолиран гејт - IGBT, (1) енергетски споен фет (3) статички индукционен транзистор - SIT), (4) MOS - тиристор - MCT, (5) статички-индукционен тиристор – SIThy, (6) ЕТО. Споредби на енергетските електронски елементи и трендови. Моделирање и симулација на динамичките карактеристики на енергетските електронски елементи.

Литература:

  1. N. Mohan, T. Undeland, W. Robbins, “Power Electronics: Converters, Applications and Design”, John Wiley and Sons, 2002
  2. B. J. Baliga, “Fundamentals of Power Semiconductor Devices ”, Springer Science, 2008
  3. B. K. Bose, “Modern Power Electronics: Evolution, Technology and Applications [Chapter 3: Power Semiconductor Devices and Power Integrated Circuits]”, IEEE Press, 1992