Лични алати
Пријави се

Европска регулатива во превоз на патници

Предмет: Европска регулатива во превоз на патници

Код: ФЕИТ00004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+1

Наставник: проф.д-р Никола Крстаноски

Содржина на предметната програма:

  • Европска стратегија и политика за развој на транспортот
  • Европска регулатива во делот на транспорт на патници:

- Патен сообраќај (безбедност, правила за обавување на професија, права на патниците, наплата на патни такси)

- Железнички сообраќај (пазар, инфраструктура, права на патниците, меѓународни односи)

- Воздушен сообраќај (меѓународен транспорт, политика на безбедност, единствено европско небо, аеродроми, заштита на животна средина).

Литература:

  1. Соодветните регулативи на ЕУ (директиви, прописи)