Лични алати
Пријави се

Европска регулатива во превозот на стока

Предмет: Европска регулатива при превозот на стока

Код: ФЕИТ00005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Иле Цветановски

Содржина на предметната програма:

Документи на ФИАТА, FIATA – Combined transport – bill of lading. Користење на TIR, ATA, E.C.S. карнетите, карнет Transport internacional par la route – TIR, карнет АТА – Admision temporaire de merchandise. Современи транспортни технологии. Информатичката технологија како предуслов за подигнување на квалитетот на услугата при транспорт на стоката, EDIFACT – EANCOM препораки, ЕАN етикети, EAN – UCC стандарди. CMR и TIR конвенцијата, ADR и ATP спогодбата, употреба на ЦЕМТ дозволата, ЕУ директиви.

Литература:

  1. Zelenika R., „Prometni sustavi“, Ekonomski fakultet -Rijeka, 2001.
  2. Gubins, E., „Managing transport operations “, London,  2002.
  3. Perišić, R., „Goods transportion centres and terminals in the neigh-boring states“, Beograd, 2002.
  4. Ratcliffe, B., „Economy and efficiency in transport and distribution“,London, 2002.
  5. Vrenken H., Macharis C., Wolters P., „Intermodal transport in Europe, European Intermodal Association (EIA)“, Huub Vrenken, 20005.
  6. Lowe D., „Intermodal freight transport, Elsevier, 2005.