Лични алати
Пријави се

Материјали за складирање и конверзија на енергија

Предмет: Материјали за складирање и конверзија на енергија

Код: ФЕИТ08011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Христина Спасевска 60%, Доц. д-р. Лихнида Стојановска-Георгиевска 40%

Содржина на предметната програма: Видови материјали за складирање и конверзија на енергијата. Методи за карактеризација и испитување на материјалите. Принцип на работа на горивните ќелии, батериите, кондензаторите и сончевите ќелии. Еколошки и економски аспекти на материјалите што се користат за складирање и конверзија на енергијата. Термодинамички процеси во материјалите, материјали за топлинска изолација и заштеда на енергија. Топлинска изолација кај енергетски пасивните згради.

Литература:

  1. Yaar Demirel  Energy: Production, Conversion, Storage, Conservation and Coupling, Springer, 2012
  2. D. Scherson, J. Harb, M. Tao, Fundamentals of Energy Storage and Conversion: ECS Transactions: Volume 13, Issue 17, The Electrochemical Society 2008
  3. Џон Ендруз, Ник Џели, Наука за енергетика принципи, технологии и влијанија, Дата Понс, 2009
  4. G. Amatucci, A. Manthiram, W. Van Schalkwijk, R. Mantz, C. Bock, V. Ramani, Nanomaterials for Energy Conversion and Storage, Issue 31 The Electrochemical Society, 2008