Лични алати
Пријави се

Електрични и хибридни возила

Предмет: Електрични и хибридни возила

Код: ФЕИТ06004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: вон. проф. д-р Снежана Чундева

Содржина на предметната програма:

Електрични возила и животна средина. Вовед во користење на автономни електрични возила. Типови на електрични возила. Батериски електрични возила. Хибридни електрични возила. Електрични возила со горивни ќелии. Соларни електрични возила. Користење на замајци или суперкондензатори. Енергетска електроника во електрични и хибридни возила. Електрични мотори и погони кај електрични и хибридни возила.

Литература:

  1. Chris Mi, M. Abul Masrur David Wenzhong Gao, HYBRID ELECTRIC VEHICLES PRINCIPLES AND APPLICATIONS
  2. WITH PRACTICAL PERSPECTIVES, John Wiley & Sons, Ltd, 2011
  3. James Larminie, Electric Vehicle Technology Explained, John Wiley & Sons Ltd, 2003