Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) НОВИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 13-Применета математика и актуарство (13-ПМА) Парцијални диференцијални равенки со примена во инженерство и финансии

Парцијални диференцијални равенки со примена во инженерство и финансии

Предмет: Парцијални диференцијални равенки со примена во инженерство и финансии

Код: ФЕИТ08023

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: д-р Билјана Јолевска-Тунеска, д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

Содржина на предметната програма: Линеарни и квазилинеарни парцијални диференцијални равенки од прв ред. Парцијални диференцијални равенки од втор ред. Гранични проблеми за елиптични равенки. Кошиев проблем за параболична равенка. Примена на техники од Фуриеова анализа за решавање парцијални диференцијални равенки. Моделирање и решавање на проблеми од инженерство и финансиска математика.

Литература:

  1. S. Basov, “Partial Differential Equations in Economics and Finance”, Nova Science Publishers, Inc. New York, 2007
  2. J. Ockendon, S. Howison, A. Lacey, A. Movchan, “Applied Partial Differential Equations (Oxford Texts in Applied and Engineering Mathematics)”, Oxford University Press, USA, 2003
  3. B. Oksendal , “Stochastic Differential Equations: An introduction with Applications”, fourth edition Springer-Verlag, 1996
  4. Stanley J. Farlow, “Partial Differential Equations for Scientists and Engineers (Dover Books on Mathematics)”, Dover Publications, 1993