Лични алати
Пријави се

Динамички системи

Предмет: Динамички системи

Код: ФЕИТ08006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: вон. проф. д-р Соња Геговска-Зајкова

Содржина на предметната програма:

Класификација на динамичките системи. Автономни динамички системи. Дискретни и непрекинати динамички системи. Стационарна состојба и гранични множества. Периодични и квазипериодични решенија. Стабилност и спектри на Љапунов. Бифуркации. Хаос.

Литература:

  1. S. H. Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos: with applications to physics, biology, chemistry and engineering, Westview Press, 2006
  2. R.L. Devaney, Chaotic Dynamical Systems, Addison-Wesley Publishing Co., 1994
  3. S. Lynch,  Dynamical Systems with Applications using Mathematica, Birkhäuser, 2007