Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) НОВИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 11-Безжични и мобилни комуникации (11-БМК) Истражувачки проект од областа на безжичните и мобилни комуникации

Истражувачки проект од областа на безжичните и мобилни комуникации

Предмет: Истражувачки проект од областа на безжичните и мобилни комуникации

Код: ФЕИТ11

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 0+0+0+6

Наставник: сите наставници

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа. Избор и проучување на релевантна литература за истражувањето. Поставување на предмет, методи и цели на истражувањето. Дефинирање на методите на истражување.Собирање и обработка на податоци. Поставување на експеримент. Поставување на симулациска или лабораториска околина.Подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

  1. Статии од меѓународни списанија и зборници на меѓународни конференции, стандарди, препораки и друга литература.