Лични алати
Пријави се

Сигурност во мултимедија

Предмет: Сигурност во мултимедија

Код: ФЕИТ05025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: вон. проф. д-р Димитар Ташковски

Содржина на предметната програма: Вовед во техниките за сокривање на податоци.

Дигитално водено означување: Историја. Примена. Својства. Основни принципи на водено означување. Методи за водено означување. Класификација на методите. Евалуација на методите. Перцепциски модели кои се користат во техниките за водено означување. Робусност. Сигурност.

Водено означување за проверка на автентичноста на мултимедијалното дело (кршлив воден знак).

Стеганографија и стего-анализа. Историја. Генерални концепти и примена на стеганографијата. Техники на стеганографија. Стего-анализа.

Литература:

  1. Cox, M. Miller, and J. Bloom, Digital Watermarking, Morgan Kaufmann Publishers, Inc., San Francisco, 2001
  2. S. Katzenbeisser and F. Petitcolas (editors), Information Hiding Techniques for Steganography and Digital Watermarking, Artech House, 2000