Лични алати
Пријави се

Програмирање со VxWorks

Предмет: Програмирање со VxWorks

Код: ФЕИТ05016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Љупчо Караџинов

Содржина на предметната програма: Вовед за RTOS. Мултитаскинг и распоредување. Комуникација меѓу процеси и семафори. Мултитаскинг во реално време и распоредување со VxWorks. Комуникација на внатрешни рутини со VxWorks. Tornado IDE. Shell, Browser, Debugger & Wind View. VxWorks Boot Image. Прекини, справување на исклучоци и тајмери. Менаџирање на I/O. Драјвери за уреди. Управување со меморијата. Студии на конкретни примени (case studies).

Литература:

  1. Christof Wehner, Tornado and VxWorks, BoD, 2006
  2. Sam Siewert, Real-Time Embedded Components and Systems, Charles River Media, Boston, MA, 2006
  3. Wind River Systems, VxWorks Programmer’s Guide, Wind River Systems Inc., Alameda, CA 1998