Лични алати
Пријави се

Наменски и современи компјутерски мрежи

Предмет: Наменски и современи компјутерски мрежи

Код: ФЕИТ07006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Аристотел Тентов

Содржина на предметната програма: Воздухопловни мрежи. Мрежи во авиони, цивилни и воени. Мрежи за управување со индустриски постројки. Мрежна инфраструктура  за системи за работа во реално време. Мрежи во транспорт и транспортни системи. Оптички и безжични оптички мрежи.

Протоколи за упатување: EIGRP, OSPF, PNNI, IS-IS, RIP, Надежно поплавување; Хиерархиско упатување; EGP, BGP-4, CIDR. Достапност, Отпорност, Заштита/обнова, брзо ре-упатување; Квалитет на услуга (QoS)

QoS спецификација, сообраќај, карактеризација, основни механизми; Распоредување

QoS архитектури; Гарантирани услуги; Крај-крај адаптивни апликации, H.323 Архитектура

OverQoS; Достава на содржина ; Моделирање на сообраќај (Traffic Engineering);

Дизајн на упатувачи со големи брзини;

Втора генерација на мрежни системи; Switch Fabric, Multi-Stage Fabrics; Препраќање, мапирање на порти; Комутација и поврзување;

Мрежни процесори: составен блок за програмабилни мрежи; CAM и Ternary CAM

IXP ; XScale Core процесор; Microengines – RISC процесори; Micro-engine  C компајлер

Предизвици при дизајнот на модерни комутатори од Tera-bit класата; 100Tb/s оптички упатувач,  Комутација со ознаки и MPLS; MPLS; RSVP; Ограничено упатување; Multicast; Multicast во LAN; IP Multicast архитектура; IGMP; Multicast на апликациско ниво

Литература:

  1. A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, “Computer Networks 5th Edition”, Prentice Hall, 2011
  2. J. F. Kurose, K. W. Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach”, Pearson, 2012
  3. I. Moir, A. Seabridge, “Aircraft Systems: Mechanical, electrical, and avionics subsystems integration, Third Edition”, John Wiley, 2008