Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 07 - Наменски компјутерски системи (07-НКС) Управување со ресурси и големи множества на податоци кај мрежи во реално време

Управување со ресурси и големи множества на податоци кај мрежи во реално време

Предмет: Управување со ресурси и големи множества на податоци кај мрежи во реално време

Код: ФЕИТ00027

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Данчо Давчев

Содржина на предметната програма:

Робусни техники и алатки со високи перформанси за анализа на големи множества на податоци. Оптимизација на мрежните и хардверските ресурси за подршка на напредните решенија за управување со големи множества на податоци. Алгоритми, софтверски архитектури и методологии за интеракција, визуализација и анализа на податоците во реално време. Алатки за подршка во одлучувањето користејќи ги многу големите податочни множества (структурирани и неструктуирани). Податоци со висока рата на раст вклучувајќи 3Д, биолошки, финансиски, просторни и податоци од социалните мрежи, транспорт, логистика, телекомуникации, дигитални содржини и други типови на низови од податоци.

Нетрадиционални бази на податоци и решенија за складирање на податоци. Интегритет и заштита за подршка на робусна интеграција и интерпретација на податоци од хетерогени извори какви што се статичките и низовите од податоци.

Методи кои обезбедуваат скалабилност и енергетска ефикасноста на операциите за анализа на големите множества податоци.

Колаборативно и повторно користење на големите и поврзаните множества на податоци. Напредни техники за прашања и анализи и визуализација на дистрибуирани податоци од голем ред на величина (трилиони записи).

Можност за откривање и прашања на комплексни настани во реално време наспротив милионски податочни низови кои генерираат стотици и илјадници настани во секунда. Техники кои ќе обезбедат соодветен QoS.

Врска помеѓу пресметувањето во облак и големите множества податоци, нивната анализа и мобилните апликации како основа за нов тип апликации (од секаде и во секое време).

Литература:

  1. B. Frenk Timing, “the Big Data Tidal Wave”,Wiley,2012
  2. P.C.Zikopoulos et al.,” Understanding Big Data”,McGraw Hill,2012
  3. F. Ohlhorst, ”Big data Analytics”, Wiley, 2013
  4. Z, Wang, “Internet QoS”, Morgan Kaufmann, 2001