Лични алати
Пријави се

Оперативни системи и драјвери

Предмет: Оперативни системи и драјвери

Код: ФЕИТ07007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Марија Календар

Содржина на предметната програма: Напредни концептите на процеси, управување со меморија, влез/излез, датотечни системи и сигурност. Администраторски скрипти. Системски повици кај Windows и UNIX/Linux оперативните системи. Оперативни системи за вградливи компјутерски системи: Android, Линукс, NetBSD, Windows Mobile. Оперативни системи за работа во реално време: RTOS.

Концепт за модуларност на оперативните системи, како начин за нивно управување, надградување и проширување.  Можности за проширување и додавање модули /драјвери за работи со нови периферии во повеќе видови оперативни системи.

Литература:

  1. Robert Love, ”Linux Kernel Development”, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2010
  2. A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull, ”Operating Systems Design and Implementation”, 3rd Edition, Prentice Hall, 2006
  3. William Stallings, “Operating Systems:Internals and Design”, Principles, 7 Ed,Prentice Hall, 2011
  4. J. Corbet, A. Rubini, G.  Kroah-Hartman, “Linux Device Drivers”, 3rd Edition, O'Reilly, 2005
  5. A. S. Tanenbaum, ”Modern operating Systems”, 3rd Edition, GOAL Series,Prentice Hall, 2007
  6. Silberschatz, Galvin, Gagne, “Operating Systems Concepts Essentials”, John Wiley & Sons, 2010