Лични алати
Пријави се

Мултимедиска графика и анимација

Предмет: Мултимедиска графика и анимација

Код: ФЕИТ07005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Сања Велева

Содржина на предметната програма: Концепти на комјутерска графика и анимација. 2Д трансформации и 3Д транс­фор­ма­ции. Интерактивни техники за проектирање. Техники за рендерирање. Воведување на текстури, перспективи на осветленост, рефлексија и нијансираност. Интерактивно графичко програмирање во 3Д. Анализа на графички илузии. Фрактални модели. Типови на анимација. Ани­ма­ци­ја на карактери. Моделирање на околини. Специјални ефекти.

Литература:

  1. P. Shirley, M. Ashikhmin, S.Marschner, et al., "Fundamentals of Computer Graphics", A. K. Peters Ltd., 2009
  2. J.F. Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, et al., “Computer Graphics: Principles and Practice", Addison-Wesley Professional, 2013