Лични алати
Пријави се

Е - маркетинг

Предмет: Е - маркетинг

Код: ФЕИТ00007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Димитар Трајанов

Содржина на предметната програма: Вовед во е-Маркетинг. Истражување на пазарот. Crowdsourcing. Технологии за Интернет маркетинг. Е-маил Маркетинг. Online рекламирање. Маркетинг базиран на пребарувачи. Оптимизација за пребарувач. Плати по клик рекламирање.  Канали кај социјални медиуми. Стратегија за социјални медиуми. Управување со online репутацијата. Маркетинг кај мобилни уреди. Локациски потпомогнатo рекламирање. Маркетинг во Semantic Web. Управување со корисниците. Веб аналитики.

Литература:

  1. Judy Strauss, Raymond Frost, E-Marketing 5th Edition, Pearson Education, 2008.
  2. Kenneth Laudon, Carol Traver, E-Commerce Business,Technology, Society, Prentice Hall, 2008.
  3. Rob Stokes, Sarah Blake, eMarketing: the essential guide to digital marketing, Quirk Education, 2011.