Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) II циклус (магистерски) студии 2008-2013 Студирање Одлуки на ННС поврзани со студиите од втор циклус

Одлуки на ННС поврзани со студиите од втор циклус

Одлука за роковите за одбрана на магистерски труд за студентите запишани во учебната 2009/2010 година

Одлука за висината на административниот надоместок за задоцнето пријавување на тема за магистерски труд

Одлука за бројот на кандидати за упис на втор циклус на студии (академска година 2011/2012)

Одлука за бројот на кандидати за упис на втор циклус на студии

Одлука за утврдување на крајниот рок за пријавување на магистерски труд

Одлука за висината на административниот надоместок за задоцнето пријавување на тема за магистерски труд

Одлука за рок за пријавување на тема за магистерски труд

Одлука за усвојување на измени и дополнувања на студиска програма од втор циклус - Безжични и мобилни комуникации

Одлука за усвојување на измени и дополнувања на студиска програма од втор циклус - Комуникациски и информациски технологии

Одлука за продлжување на рокот за пријавување на тема за магистерски труд