Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2004-2011 Компјутерско системско инжинерство и автоматика

Компјутерско системско инжинерство и автоматика

Четиригодишни студии (8 семестри)

I семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF091Z01 Математика 1 7.5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z02 Физика 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 1 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Структурирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ

II семестар

шифраДисциплинакредитиФондинститут
ETF091ZO1 Математика 2 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z02 Физика 2 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 2 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Објектно ориентирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ

III семестар

шифрадисциплинаКредитиФондИнститут
ETF092Z04 Линеарни трансформации 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF032Z02 Основи на мерната техника 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF052Z03 Електроника 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF012Z01 Теорија на системи 7 3+2+0+1 ikona_pdfpdf АСИ
Изборни
ETF082Z03 Логички кола и дискретни автомати 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF082Z01 Алгоритми и структури на податоци 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF082Z02 Интернет програмирање 5.5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ

IV семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF092L02 Елементи од нумеричка математика 7 3+2+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF012L01 Линеарни динамички системи 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf АСИ
ETF052L05 Електроника 2 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF052L06 Дигитално процесирање на сигнали 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
Изборни
ETF081L01 Компјутерски архитектури 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF022L02a Електроенергетски уреди 5 3+0+1+0 ikona_pdfpdf ЕМТА

V семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF013Z01 Нелинеарни системи на управување 7 3+2+0+1 ikona_pdfpdf АСИ
ETF013Z02 Моделирање, идентификација и симулација 5,5 3+0+2+0 ikona_pdfpdf АСИ
Изборни
ETF013Z03 Фазилогичко управување 7 3+2+0+1 ikona_pdfpdf АСИ
ETF093Z01 Веројатност и статистика 7 3+2+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF013Z04 Основи на машинската интелигенција 7 3+2+0+1 ikona_pdfpdf АСИ
ETF013Z05 Вовед во роботика и интелигентни системи 5,5 3+0+2+0 ikona_pdfpdf АСИ

VI семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF013L01 Компјутерско водење на процеси 7 3+2+0+1 ikona_pdfpdf АСИ
ETF083L08 Микропроцесорски системи 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF013L02 Елементи за автоматизација и роботика 7 3+2+0+1 ikona_pdfpdf АСИ
Изборни
ETF013L03 Синтеза на процесни и роботски системи 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf АСИ
ETF013L04 Проектирање на роботизирани производни линии 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf АСИ
ETF013L05 Линеарни оптимални управувачи и состојбени естиматори 7 3+2+0+1 ikona_pdfpdf АСИ
ETF013L06 Автоматизација на производни постројки и процеси 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf АСИ
ETF072L01 Електрични погони 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Електрични погони

VII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF113L01 Дигитален пренос на информации 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF014Z01 Програмабилни логички управувачи 6 3+1+1 ikona_pdfpdf АСИ
ETF014Z02 Компјутерско интегрирано производство 6 3+1+1 ikona_pdfpdf АСИ
Изборни
ETF014Z03 Системи за далечинско водење и дистрибуирано управување 5.5 2+2+1 ikona_pdfpdf АСИ
ETF034Z03 Процесни мерења и материјали 6.5 3+1+2 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF014Z04 Проектирање на сигурносни системи 6.5 3+2+0 ikona_pdfpdf АСИ
ETF043Z02 Проектен менаџмент 6.5 3+1+1+1 ikona_pdfpdf ЕЦРП

VIII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF014L01 Операциони истражувања 5.5 2+2+1 ikona_pdfpdf АСИ
ETF014L02 Управување на флексибилни технолошки системи 6.5 3+2+0 ikona_pdfpdf АСИ
Изборни
ETF014L01 Интелегентни роботи и репрезентација на знаење 6.5 3+2+0 ikona_pdfpdf АСИ
ETF084L04 Индустриски мрежи 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083L04 Безжични компјутерски мрежи 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF014L04 Принципи на управување со квалитет 6.5 3+2+0 ikona_pdfpdf АСИ
ETF083L01 Процесни компјутери 5.5 2+2+1 ikona_pdfpdf КТИ