Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2004-2011 Електроника, радиотехника и процесирање на сигнали

Електроника, радиотехника и процесирање на сигнали

Четиригодишни студии (8 семестри)

I семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF091Z01 Математика 1 7.5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z02 Физика 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 1 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Структурирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ

II семестар

шифраДисциплинакредитиФондинститут
ETF091ZO1 Математика 2 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z02 Физика 2 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 2 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Објектно ориентирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ

III семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF092Z03 Математика 3 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF052Z06 Сигнали и системи 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
ETF032Z02 Основи на мерна техника 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF012Z01 Теорија на системи 7 3+2+0+1 ikona_pdfpdf АСИ
ETF052Z04 Основи на електроника 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
Изборни

IV семестар

шифрадисциплинакредитифондИнститут
ETF092L02 Математика 4 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF052L10 Основи на дигитално процесирање на сигнал 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF052Z08 Линеарна електроника 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
ETF112Z01 Основи на дигитални телекомуникации 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF052L03 Електромагнетика 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
Изборни

V семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF053Z02 Електромагнетни бранови 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
ETF053Z07 Основи во импулсна и дигитална електроника 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF043Z01 Електроакустика 6,5 3+1+1+1 ikona_pdfpdf Е
Изборни
ETF053Z05 Интегрирани склопови 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF053Z08 Радиотехника 4,5 2+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF053Z04 Енергетска електроника 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF053Z09 Системи за дигитално процесирање на сигнали 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е

VI семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF053L03 Електронски мерења 5,5 3+0+2+0 ikona_pdfpdf Е
ETF053L01 Дигитална електроника 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF053L07 Телевизија 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
Изборни
ETF053L04 Оптоелектроника 5,5 3+1+0+0 ikona_pdfpdf Е
ETF053L06 РФ и микробранова електроника 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF053L05 Прекинувачки извори на напојување 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF053L02 Дигитално процесирање на слика 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF022L02a Електроенергетски уреди 5 3+0+1+0 ikona_pdfpdf ЕМТА

VII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF054Z08 Микропроцесорска електроника 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Е
Изборни
ETF054Z05 Енергетски електронски елементи 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Е
ETF05Z401 Антенска техника 6.5 3+2+0 ikona_pdfpdf Е
ETF054Z03 Дигитални аудиосистеми 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Е
ETF054Z10 Сензори, кондиционери и системи за аквизиција 6.5 3+1+2 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF054Z07 Микроконтролери 6 3+1+2 ikona_pdfpdf Е
ETF054309 PLD и FPGA компоненти 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Е
ETF054302 Видеокомпресија 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Е
ETF113Z01 Дигитални телекомуникации 1 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF083Z08 Компјутерски мрежи 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083З04 Вовед во роботика 5.5 2+2+1 ikona_pdfpdf КТИ

VIII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF054L07 Микроелектроника 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Е
Изборни
ETF054L10 Проектирање на енергетски конвертори 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Е
ETF054L06 Микробранови системи 6.5 3+2+0 ikona_pdfpdf Е
ETF054L03 Дигитални видеосистеми 5.5 3+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF054L04 Електромагнетна компатибилност 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Е
ETF054L05 Интелигентни системи 5 2+1+2 ikona_pdfpdf Е
ETF054L02 Вгнездени компјутерски системи и системи за работа во реално време 6.5 3+1+2 ikona_pdfpdf Е
ETF054L09 Моделирање и симулација во електроника 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Е
ЕТF083L08 Електрични погони 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Електрични погони
ETF013L06 Автоматизација на производни постројки и процеси 6.5 3+2+0 ikona_pdfpdf АСИ