Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2004-2011 Електроенергетски системи

Електроенергетски системи

Четиригодишни студии (8 семестри)

 

I семестар

ШифраДисциплинакредитифондинститут
ETF091Z02 Mатематика 1 7.5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z03 Физика 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 1 7.5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Структурирано преограмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ

 

II семестар

ШифрадисциплинакредитиФондинститут
ETF091Z01 Математика 2 7.5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091L03 Физика 2 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061L01 Основи на електротеџника 2 7.5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081L03 Објектно ориентирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ

 

III семестар

ШифраДисциплинаКредитиФондИнститут
ETF032Z01 Мерења во електротехниката 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF092Z05 Математички методи за инженери 1 7.5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF102Z01 Електротехнички материјали 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF052Z07 Теорија на енергетски електрични кола 6.5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
Изборни
ETF102Z02 Надземни и кабелски водови 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
Инжинерска економија
ПЕЕС

 

IV семестар

ШифраДисциплинаКредитиФондИнститут
ETF022L03 Трансформатори и машини за наизменична струја 7 3+2+1+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF102L04 Компјутерски методи во електроенергетиката 5.5 3+0+2+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF102L02 Електрични мрежи 6.5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
Изборни
ETF012L02 Системи на автоматско управување 6.5 3+2+0+0
АСИ
ETF102L04 Квалитет на ЕЕ 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF092L03 Математички методи за инженери 2 7 3+2+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF102L03 Електрично осветление 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС

 

V семестар

ШифраДисциплинаКредитиФондИнститут
ETF053Z08 Основи на енергетска електроника 5 3+1+1+0 ikona_pdfpdf E
ETF103Z02 Дистрибутивни системи 5.5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF103Z01 Високо Напонски мрежи и системи 6.5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
Изборни
ETF103Z04 Компјутерски поддржано проектирање на електрични инсталации 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF103Z03 Заземјувачи и заземјувачки системи во електроенергетските мрежи 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF043Z03 Производни и разводни постројки 6.5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF043Z02 Проектен менаџмент 6.5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП

 

VI семестар

ШифраДисциплинаКредитиФондИнститут
ETF103L01 Апликативен софтвер во Електроенергетиката 5.5 3+0+2+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF103L05 Техника на висок напон 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF103L04 Менаџмент на ЕЕС 6.5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
Изборни
ETF103L02 Високонапонска опрема и изолациони системи 6.5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF103L03 Компјутерска анализа на стационарни режими во ЕЕС 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF033L02 Мерења во електроенергетиката 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF043L03 Обновливи извори на електрична енергија 6.5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF043L04 Релејна заштита 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF064L04 Електромагнетна компатибилност во енергетика 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС

 

VII семестар

Задолжителни дисциплини

ШифраДисциплинаКредитиФондИнститут
ETF074Z02 Основи на ел. задвижување 6 3+1+1+0 ИЕА
ETF104Z04 Управување и диспечинг во ЕЕС 6.5 3+2+0+0
ПЕЕС
ETF104Z01 Пазари на електрична енергија 6 3+1+1+0 ПЕЕС

Изборен предмет

Изборен предмет

Лисра на изборни дисциплини

ШифраДисциплинаКредитиФондИнститут
ETF104Z02 Режими на работа на ЕЕС 6.5 3+2+0+0 ПЕЕС
ETF104Z03 Техника на висок напон 2 6.5 3+2+0+0 ПЕЕС
ETF044Z01 Енергетска ефикасност и околина 6 3+1+1+0 ЕЦРП

 

VIII семестар

Задолжителни дисциплини

ШифраДисциплинаКредитиФондИнститут
ETF104L06 FACTS уреди во ЕЕС 6 3+1+1+0 ПЕЕС
ETF104L05 Технички системи на управување 5 2+3+0+1 ПЕЕС
Изборен предмет
Изборен предмет
Изборен предмет

Листа на изборни дисциплини

ШифраДисциплинаКредитиФондИнститут
ETF104L02 Компјутерска анализа на преодни процеси во ЕЕС 6 3+1+1+0 ПЕЕС
ETF104L01 Автоматизација и управување на ДС 6 3+1+1+0 *
ETF104L03 Планирање на ЕЕС 6 3+1+1+0 ПЕЕС
ETF044L04 Проектирање на елетроенергетски објекти 6 3+1+1+0 ЕПРЦ
ETF074L04 Основи на ФВ инженерство 7 3+2+1+0 ИЕА

Наставните дисциплини означени со * нема да се активираат оваа академска година.