Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2004-2011 Електроенергетика и управување

Електроенергетика и управување

Четиригодишни студии (8 семестри)

I семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF091Z01 Математика 1 7.5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z02 Физика 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 1 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Структурирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ

II семестар

шифраДисциплинакредитиФондинститут
ETF091ZO1 Математика 2 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z02 Физика 2 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 2 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Објектно ориентирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ

III семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF092Z05 Математички методи за инженери 1 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF042Z01 Софтверски алатки во ЕЕ 5,5 3+0+2+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF032Z01 Мерења во електротехниката 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
Изборни
ETF092Z02 Инженерска механика 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF052Z05 Основи на енергетска електроника 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF102Z01 Електротехнички материјали 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС

IV семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF022L01 Еднонасочни машини и трансформатори 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF042L02 Основи на електроенергетика 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF052L01 Електрични кола 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
Изборни
ETF012L02 Системи на автоматско управување 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf АСИ
ETF102L04 Квалитет на ЕЕ 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF052L04 Електромагнетни полиња 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
ETF092L03 Математички методи за инженери 2 7 3+2+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF042L01 Менаџмент со инженерска економика 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП

V семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF043Z04 Производство на електрична енергија 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF043Z05 Разводни постројки 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF043Z02 Проектен менаџмент 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF023Z05 Машини за наизменична струја 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
Изборни
ETF043Z01 Нуклеарни централи 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF103Z01 Високонапонски мрежи и системи 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС

VI семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF043L04 Релејна заштита 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF043L03 Обновливи извори на електрична енергија 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF043L02 Заземјување и заштитни мерки 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF033L02 Мерења во електроенергетика 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
Изборни
ETF043L01 Експолатација на електроенергетски објекти 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF064L04 Електромагнетна компатибилност во електроенергетика 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС

VII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF044Z01 Енергетска ефикасност и околина 6 3+1+1+0 ЕЦРП
ETF044Z05 Управување и контрола на елелктро енергетски објекти 6,5 3+2+0+0 ЕЦРП
Изборни
ETF044Z03 Планирање на погон и градба на ЕЦ 6,5 3+2+0+0 ЕЦРП
ETF044Z04 Системи за вештачка интелегенција во ЕЕ 6 3+1+1+0 ЕЦРП
ETF044Z02 Когенеративни постројки 6,5 3+2+0+0 ЕЦРП
ETF074Z02 Основи на ел. задвижување 6 3+1+1+0 ИЕА

VIII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF044L01 Компјутерско моделирање на електроенергетски објекти 6 3+1+1+0 ЕЦРП
ETF044Z04 Проектирање на електроенергетски објекти 6 3+1+0+1 ЕЦРП
Изборни
ETF044L02 Мали хидроелектрични централи 6 3+1+0+1 ЕЦРП
ETF044L03 Примена на дигитална заштита 6 3+1+1+0 ЕЦРП
ETF104L05 Технички системи за управување 5 2+0+3+1 ПЕСС
ETF102L01 Техника на висок напон 5,5 3+0+2+0 ПЕСС
ETF034L01 Електрични мерења на неел. величини 5 2+1+2+0 ЕМЕМ
ETF074L05 Фотоволтаични системи 6 3+1+1+0 ИЕА