Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Научно-истражувачка дејност Билатерални проекти Билатерални проекти

Билатерални проекти

Ред.бр. Име на проектот Раководител на проект Датум на проектот Архивски број на проектот Период на времетраење на проектот
1 Истражување на технологии за заземјување и заштита на електричните мрежи и креирање учебен материјал Проф. д-р Владимир Димчев 01/07/2019 МОН - бр. 17-23233 од 08.11.2018   ФЕИТ бр. 10-1850/1 од 04.10.2018 01.07.2018 - 30.06.2020
2 Билатерален проект помеѓу Македонија и Црна Гора со наслов: „Воведување на нов простор на дистрибуции и негова примена“ Теорија на рамки и асимптотска анализа Проф. д-р Билјана Јолеска Тунеска 16/02/2016 MON -  br. 16-4562/2 od 25.02.2016     FEIT - br. 14-380/2 od 16.02.2016 01.01.2016-31.12.2017
3 Меѓународен македонско-кинески научноистражувачки проект со наслов: “Енергетска ефикасност во безжично-напојувани телекомуникациски мрежи“ Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков 07/03/2016 MON- br. 16-4699/1 od 29.02.2016      FEIT - br. 14-537/2  od 07.03.2016 01.01.2016-31.12.2017
4 Меѓународен македонско-австриски научноистражувачки проект со наслов: „Теорија на рамки и асимптотска анализа“ Проф. д-р Катерина Санева Хаџи-Велковa 04/07/2016 MON -  br. 16-18772/2 od 01.07.2016  FEIT - br. 10-1491/2 od 04.07.2016 01.07.2016-30.06.2017